Forside

Faste aktiviteter


for flygtninge og indvandrere

Lektiecafe i Højvangen

KIK IND CAFE på Sygehusvej 17

Mødregruppe, Sygehusvej 17

Kontaktpersoner/netværksfamilie

Genbrug - frivillige samler ind

Andre aktiviteter


for flygtninge og indvandrere

Udflugter

Fest for flygtninge og frivillige

Spis sammen


Lektiecafe, kontaktpersoner, genbrug,  handyman, genbrug, fællesspisning, netværksfamilier,  udflugter

Kvoteflygtninge

Danmark har over for FN forpligtet sig til at tage 500 flygtninge årligt fra områder udpeget af FN. Udlændingestyrelsen udvælger de flygtninge der tilbydes bosætning i Danmark.

Asylansøgere

Flygtninge der ved egen hjælp er kommet til Danmark for at opnå asyl. Flygtninge der bor i Skanderborg kommune ghar opnået asyl og fået opholdstilladelse.

Se mere på

www.nyidanmark.dk


Hvad sker der når en flygtning ankommer til  Skanderborg kommune?En sagsbehandler og en tolk henter den nye borger ved tog/bus og kører dem til deres bolig.


De frivllige kommer og hilser på den nye borger mendens tolken er til stede


Boligen kan være permanent bolig eller en midlertidig bolig


Der er møder med sagsbehandler og ydelseskontor inden for de første dage


Voksne starter i sprogskole og praktik


Børn starter i institution eller skole efter at de har gennemført sundhedstjek