Forside

Faste aktiviteter


for flygtninge og indvandrere

Lektiecafe i Højvangen

Frivilliggrupper v/midlertidige boliger

Kontaktperson/netværksfamilie

Genbrug - frivillige samler ind

Andre aktiviteter


for flygtninge og indvandrere

Udflugter

Fest for flygtninge og frivillige

Spis sammen

Musikalsk legestue v/AOF

Lektiecafe, kontaktpersoner, genbrug,  handyman, genbrug, fællesspisning, netværksfamilier,  udflugter

Kvoteflygtninge

Danmark har over for FN forpligtet sig til at tage 500 flygtninge årligt fra områder udpeget af FN. Udlændingestyrelsen udvælger de flygtninge der tilbydes bosætning i Danmark.

Asylansøgere

Flygtninge der ved egen hjælp er kommet til Dnamark for at opnå asyl. Flygtninge der bor i Skanderborg kommune ghar opnået asyl og fået opholdstilladelse.

Se mere på

www.nyidanmark.dk


Hvad sker der når en flygtning ankommer til  Skanderborg kommune?En sagsbehandler og en tolk henter den nye borger ved tog/bus og kører dem til deres bolig.


De frivllige kommer og hilser på den nye borger mendens tolken er til stede


Boligen kan være permanent bolig eller en midlertidig bolig


Der er møder med sagsbehnadler og ydelseskontor inden for de første dage


Voksne starter i sprogskole og praktik


Børn starter i institution eller skole efter at de har gennemført sundhedstjek

 FRIVILLIGGRUPPEN SKANDERBORG