Forside

Faste aktiviteter

 

for flygtninge og indvandrere

Lektiecafe i Højvangen

Frivilliggrupper v/midlertidige boliger

Kontaktperson/netværksfamilie

Genbrug - frivillige samler ind

Andre aktiviteter

 

for flygtninge og indvandrere

Udflugter

Fest for flygtninge og frivillige

Spis sammen

Musikalsk legestue v/AOF

Lektiecafe, kontaktpersoner, genbrug, handyman, genbrug, fællesspisning, netværksfamilier, udflugter

Kvoteflygtninge

Danmark har over for FN forpligtet sig til at tage 500 flygtninge årligt fra områder udpeget af FN. Udlændingestyrelsen udvælger de flygtninge der tilbydes bosætning i Danmark.

Asylansøgere

Flygtninge der ved egen hjælp er kommet til Dnamark for at opnå asyl. Flygtninge der bor i Skanderborg kommune ghar opnået asyl og fået opholdstilladelse.

Se mere på

www.nyidanmark.dk

 

En sagsbehandler og en tolk henter den nye borger ved tog/bus og kører dem til deres bolig.

 

De frivllige kommer og hilser på den nye borger mendens tolken er til stede

 

Boligen kan være permanent bolig eller en midlertidig bolig

 

Der er møder med sagsbehnadler og ydelseskontor inden for de første dage

 

Voksne starter i sprogskole og praktik

 

Børn starter i institution eller skole efter at de har gennemført sundhedstjek

Hvad sker der når en flygtning ankommer til Skanderborg kommune?

 

 

FRIVILLIGGRUPPEN SKANDERBORG